facebook
youtube

3 marca br. podpisano umowę na realizacje inwestycji pn. „„Przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo”. Inwestycja uzyskała ona dofinansowanie w ramach „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026”.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na 3 odcinkach.

Odcinek 1

Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, wodociąg), przedłużenie ulicy Leśnej

Odcinek 2

Przebudowa ulicy Leśnej wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, wodociąg).

Odcinek nr 3:

Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, wodociąg) Uzyskała ona dofinansowanie w ramach „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026”, w wysokości 7 680 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 8 239 486,08 zł. brutto.

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie zobowiązania w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.