facebook
youtube

W dniu wczorajszym odbyła się V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk. Na posiedzeniu obecna była również Pani Wójt Barbara Dykier, która przedstawiła Młodzieżowym Radnym ważny dla Gminy temat zmiany nazwy Gminy Słupsk na Gminę Redzikowo.

Ponadto radni podjęli uchwałę o planie pracy na 2023 r, oraz uchwałę budżetową. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk postanowili ze swojego budżetu wesprzeć słupskie schronisko oraz Straż Ochrony Zwierząt z Siemianic zakupem odpowiedniej karmy jak również zakupić pomoce dydaktyczne dla Ośrodka Resocjalizacyjnego w Gajkach a także wesprzeć Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Dom przy Kościuszki" w Ustce. Ponadto środki finansowe zostały podzielone na poszczególne szkoły, a ich wydatkowanie oparte będzie na zaproponowanych i zaakceptowanych wydatkach ustalonych przez młodzieżowych radnych ze społecznościami uczniowskimi w danej szkole.