facebook
youtube

7 marca br. Na podstawie Uchwały nr 2/07/03/2023 Rady Klastra, Gmina Słupsk została przyjęta w poczet członków Słupskiego Klastra Bioenergetycznego. Celem Klastra jest rozwój energii rozproszonej, która ma zapewnić, w sposób przyjazny dla środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego obszaru objętego klasterem.

Udział w Klastrze daje możliwość uniezależnienia się od cen rynkowych energii, między innymi poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, przy wykorzystaniu lokalnego potencjału.

Słupski Klaster Bioenergetyczny [SKB] jest oddolnym porozumieniem działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. Pierwsze porozumienie zostało podpisanie przez 20 sygnatariuszy 16.10.2017 roku.  Klaster uzyskał certyfikację z wyróżnieniem przyznaną przez Ministerstwo Energii w maju 2018 roku. Klaster jest platformą współpracy, koordynującą oraz inicjującą projekty z zakresu rozwoju OZE, CHP oraz energetyki obywatelskiej i Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.

(źródło: Wodociągi Słupsk)