facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje, że dniu 16.03.2023 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812. ) .
 

Informacja Wójta Gminy: więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: więcej...