facebook
youtube

28 marca odbyła się LXI Sesja Rady Gminy Słupsk. Podczas posiedzenia, omówiono realizowane projekty proekologiczne tj. Czyste Powietrze oraz projekty OZE. Rada Gminy Słupsk podjęła między innymi, następujące Uchwały:

  • w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2023 roku".
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Słupsk
  • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w sprawie zmiany nazwy Gminy Słupsk.

    Uchwała wraz z wnioskiem zostanie przekazana do Wojewody Pomorskiego, który w terminie 30 dni wyda opinię w tej sprawie. Następnie zgodnie z procedurą wniosek zostanie przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pod koniec lipca powinniśmy poznać decyzję Rady Ministrów.

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie.

Wszystkie podjęte uchwały znajdują się tutaj...