facebook
youtube

W dniu 31.03.2023 r. odbyła się uroczystość podpisania umowy na budowę zespołu 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz 5 budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji GWC, zewnętrznej instalacji elektrycznej i przebudową rowu melioracyjnego w Kusowie obr. Płaszewko.

Inwestycja zakłada budowę docelowo 40 mieszkań komunalnych, w dwóch etapach. W pierwszym etapie powstaną dwa budynki, w którym mieścić się będzie 15 mieszkań. W etapie II powstaną 3 budynki, z 25 mieszkaniami komunalnymi. Inwestycja zakłada również zaprojektowanie i wybudowanie całej infrastruktury towarzyszącej, między innymi placów zabaw czy nasadzeń.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 16 902 467,38 zł.(brutto).

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum SIMA Sp. z o.o. i „TECH-BUD" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe.

Dofinansowanie pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 85%, do każdego etapu. Przewiduje się że zakończenie całego projektu nastąpi w 2025 roku.

Na podpisaniu niniejszej umowy obecni byli:

-Zamawiający: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jezierzycach-Andrzej Cyranowicz-prezes spółki oraz Andrzej Kaczmarczyk-dyrektor zarządzający

-Wykonawca:  Konsorcjum SIMA Sp. z o.o. i „TECH-BUD" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe reprezentowane przez Adama Krawie

-Pani Wójt Barbara Dykier, Starosta Powiatu Słupskiego-Paweł Lisowski oraz Inspektor Nadzoru-Radosław Posmykiewicz