facebook
youtube

Szanowni Państwo, aby samorząd nie ponosił odpowiedzialności finansowej za nie osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu frakcji bioodpadów, Gmina Słupsk od 01 maja 2023r. uruchamia program ekologiczny pn. "Zamiast gnić, mogę żyć".

Program będzie polegał na odrębnym odbiorze świeżej trawy z Państwa nieruchomości w odrębnym i specjalnie przygotowanym harmonogramie. Odbiór trawy musi odbywać się tylko z pojemników bez żadnych zanieczyszczeń w tym worków, ziemi, kamieni, liści itd.

TYLKO TRAWA – NAJLEPIEJ ŚWIEŻO SKOSZONA

Odpady w postaci trawy trafią bezpośrednio na kompostownie. Tam trawa zostanie poddana procesowi kompostowania co w rezultacie pozwoli osiągnąć zakładane przez Ministerstwo Środowiska poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odzysku i recyklingu bioodpadów. Wszyscy uczestnicy w ramach w/w programu otrzymają bezpłatnie pojemnik. Uczestnikiem programu mogą być tylko mieszkańcy, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyli oświadczenie, że nie kompostują bioodpadów na terenie nieruchomości i ponoszą wyższą opłatę. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na odpowiedni pojemnik w zależności od potrzeb i ilości produkowanej trawy. Pojemniki będą dostępne w dwóch pojemnościach tj. 120l lub 240l. Należy pamiętać, iż bezwzględnie bioodpady będą odbierane od Państwa w dwóch terminach tj.:

  • Bioodpady kuchenne: nieprzetworzone, surowe resztki owoców i warzyw, liście, kwiaty, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora, ziemia – oznaczone kolorem brązowym w harmonogramie wywozu odpadów,

  • Trawa: harmonogram odbioru będzie dostępny na facebook, w darmowej aplikacji „KIEDY ŚMIECI” oraz na stronie https://ug-slupsk.esog.pl w zakładce Program ekologiczny.

Jeśli będą posiadali Państwo znacznie większe ilości trawy niż zakłada powyższy program to zapraszamy do PSZOK-a w Jezierzycach przy ul. Kolejowej 5 (siedziba ZGK JEZIERZYCE), czekają na Państwa specjalnie przygotowane kontenery na zbieranie bioodpadów:

  • jeden na zbieranie bioodpadów tzw. strukturalnych (posiadających zdrewniałe części, np. ścięte odrosty żywopłotów (tuje, świerki itp.).

  • drugi na zbieranie czystej trawy (proszę pamiętać aby trawę do kontenera wrzucać bez worków).


 

Więcej informacji uzyskają Państwo:

> pod numerem telefonu 59 847 46 60 lub 59 847 46 61,

> osobiście w Dziale Gospodarki Odpadami – ZGK Jezierzyce

> lub meilowo: a.szakowska@zgkjezierzyce.pl

s.korewo@zgkjezierzyce.pl