facebook
youtube

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i ma na celu m.in. ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i wspólnego działania społeczności wiejskiej.

Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

W ramach konkursu, oceniane są między innymi walory krajobrazowe, estetyka zabudowy, ochrona zabytków oraz aktywność społeczna mieszkańców wsi. W ocenie brane są pod uwagę również innowacyjne rozwiązania, takie jak wykorzystanie energii odnawialnej czy działalność ekologiczna.

Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie najpiękniejszych wsi w regionie, ale również propagowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Składa się on z trzech etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 12 maja 2023 r.

Laureaci pierwszych miejsc w kategorii wieś i zagroda zostaną zgłoszeni do etapu powiatowego, a następnie zwycięzcy tego etapu będą mieli szansę rywalizować w finale wojewódzkim.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. konkursu zainteresowane osoby mogą zasięgnąć w Urzędzie Gminy pok. 18 budynek b lub pod numerem telefonu (0-59) 842-84-60 wew. 80.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać tutaj:

Regulamin: więcej.....

Formularz zgłoszenia kategoria „Wieś”: więcej...

Formularz zgłoszenia kategoria „Zagroda” : więcej...