facebook
youtube

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Konsultacje mają zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych MOF Słupsk – Ustka  przy opracowywaniu Strategii oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców obszaru funkcjonalnego Słupsk – Ustka.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 14 kwietnia 2023 do dnia 05 maja 2023 roku.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. spotkania konsultacyjnego stacjonarnego w dniu 25.04.2023 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala 110
 2. spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 19.04.2023 r. godz. 14:00 pod linkiem https://us02web.zoom.us/j/82436267522?pwd=UG11VlBxbVZkM0JOUFBndjloTnN1Zz09
 3. zamieszczenia projektu dokumentu do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Słupsk – Ustka i zbieranie uwag za pomocą ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_slupsk-ustka_formularz_uwag Dokument do konsultacji oraz link do ankiety zamieszczone zostaną na stronach internetowych samorządów MOF Słupsk – Ustka:
  www.slupsk.pl
  www.ustka.pl
  www.powiat.slupsk.pl
  www.gminaslupsk.pl
  www.kobylnica.pl
  www.debnicakaszubska.eu
  www.ustka.ug.gov.pl
  www.damnica.pl
  oraz w Biuletynach Informacji Publicznej:
  http://bip.um.slupsk.pl
  https://bip.um.ustka.pl
  https://bip.powiat.slupsk.pl
  http://bip.gminaslupsk.pl
  https://bip.kobylnica.pl
  http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public
  http://bip.ustka.ug.gov.pl
  http://ug.damnica.ibip.pl/public.
 4. zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego także na stronach internetowych samorządów MOF Słupsk – Ustka  oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05maja 2023 roku w wybranej formie:
  1. drogą korespondencyjną lub osobiście na jeden z poniższych adresów (decyduje data wpływu do Urzędu):
   • Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
   • Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
   • Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
   • Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
   • Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
   • Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
   • Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
   • Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
  2. drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: mofslupsk@um.slupsk.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy - Biuro MOF Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, telefonicznie pod numerem 59 848 83 04 lub poprzez adres e-mail: mofslupsk@um.slupsk.pl

Strategia: więcej...

Formularz: więcej...