facebook
youtube

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

WYSOKOŚC STAWEK, WYNOSI:

  1. 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy

  2. 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy