facebook
youtube

„Trenuj jak żołnierz", to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowany do wszystkich obywateli Polski, którzy ukończyli 18 rok życia. Umożliwia zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule.

Pierwszy etap to 2-dniowe zapoznanie się z jednostką wojskową, drugi to 14-dniowe szkolenie, które odbędzie się w czasie wakacji. W jego trakcie ochotnicy nauczą się podstawowych umiejętności wojskowych, takich jak: posługiwanie się bronią, strzelanie, taktyka, terenoznawstwo, przetrwanie w trudnych warunkach, podstawy musztry, łączność czy walka wręcz.

Szkolenie zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wcieleniem w szeregi pasywnej rezerwy. Podczas szkolenia jednostka zapewni wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie
i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolonemu ochotnikowi przysługuje wynagrodzenie na poziomie szeregowego rezerwy.

Pierwszy etap odbędzie się w weekend 13-14 maja w 1. Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16 a 29 lipca w 1 BZ w Lęborku i w dniach 6-18 sierpnia w CSMW w Ustce. Zapisy na szkolenie odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: www.trenujjakzolnierz.wp.mil.pl lub bezpośrednio w jednostce wojskowej".

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Szefem Sekcji Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku: ppor. Michał ZBLEWSKI tel.  261 458 846