facebook
youtube

20 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Konsultacyjnej ds Osób z Niepełnosprawnościami. W uroczystym posiedzeniu uczestniczyły Pani Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk oraz Pani Sabina Krawiec Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk.

 

W skład Gminnej Rady Konsultacyjnej ds Osób z Niepełnosprawnościami weszły:
Pani Monika Bill,
Pani Joanna Chrzanowska,
Pani Monika Szybilska
Pani Estera Brachaniec
Pani Iwona Grota
Pani Elżbieta Wróbel
Pani Ewelina Urban
Pani Barbara Micio
Pani Emilia Sorbian
Pani Karolina Płodzień

Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej oraz Sekretarza Gminnej Rady. Przewodnicząca została Pani Estera Brachaniec, Wiceprzewodnicząca Pani Iwona Grota, a Sekretarzem Pani Elżbieta Wróbel.

Gminna Rada Konsultacyjna ds Osób z Niepełnosprawnościami została powołana 8 marca 2023 roku z inicjatywy Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier i stanowi odpowiedz na potrzeby mieszkańców Gminy Słupsk, których dotyka problem niepełnosprawności. Rada jest ciałem pełniącym wobec Wójta rolę inicjatywną, doradczą i konsultacyjną w obszarach dotyczących osób z niepełnosprawnościami.