facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian poniższych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Słupsk:

  • projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk   

  • projektu zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działka nr 37/43)

  •  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, uchwalonego Uchwałą Nr  XLIII/545/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2018 r.

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje w załączeniu:

Pliki do pobrania:

- Biuletyn Informacji Publicznej (ogłoszenie, obwieszczenie) - https://bip.gminaslupsk.pl/strony/16514.dhtml