facebook
youtube

Wojewoda Pomorski wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy Gminy Słupsk na Gmina Redzikowo. W uzasadnieniu wskazano między innymi, iż argumentacja przedstawiona we wniosku jest jak najbardziej zasadna. W uzasadnieniu opinii można przeczytać między innymi: cyt.:"Argumentacja podniesiona we wniosku wskazuje na zasadność proponowanej zmiany. Wnioskodawca wykazał potrzebę budowania własnej marki i wizerunku, które będą unikalne i pozwolą odróżnić gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana nazwy gminy pozwoli jednoznacznie odróżnić Gminę Słupsk od Miasta Słupska, co pozytywnie wpłynie na prawidłowe kierowanie korespondencji, jak i pomoże uniknąć pomyłek komunikacyjnych. Proponowana, nowa nazwa gminy – Gmina Redzikowo została uzasadniona, gdyż pochodzi od nazwy miejscowości na terenie gminy, która jest rozpoznawalna w kraju oraz stanowi ważny ośrodek życiowy mieszkańców na terenie, którego znajdują się liczne gminne instytucje oraz posiada bogatą ofertę rekreacyjną. Należy podkreślić, że propozycja cieszy się poparciem mieszkańców Gminy Słupsk, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach konsultacji. Wobec powyższego, wniosek Rady Gminy Słupsk opiniuję pozytywnie."

Ostateczną decyzję, w drodze Rozporządzenia, podejmie Rada Ministrów - do końca lipca br.