facebook
youtube

Szanowni Mieszkańcy! Przed nami ostatnie tak szerokie konsultacje zapisów nowej Strategii Słowińskiej Grupy Rybackiej! W ich ramach badane jest zdanie w zakresie planu komunikacji, a także zmian, wprowadzonych po rozmowach z innymi grupami działania i specjalistami, m.in. z zakresu ochrony środowiska. /pliki/gminaslupsk/pliki/Zmiany_tre%C5%9B%C4%87_og%C5%82oszenia.pdf

Szanowni Państwo.
Przedkładamy ostatnią ankietę dotyczącą nowej Strategii. Tym razem dotyczy ona zmian we wskaźnikach i budżecie, które wynikają z zapisów Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (dalej PS WPR) oraz ponownej weryfikacji adekwatności wskaźników do rzeczywistych warunków wsparcia i sytuacji na obszarze. W celu zachowania przejrzystości ankiety zmiany wyjaśniamy poniżej (ankieta będzie zawierać wyłącznie pytania.

Konsultacje będą trwały do 25 maja 2023r.

Uwago można składać:

·        Poprzez pocztę elektroniczną SGR,

·        Platformę elektroniczną : https://ankieta.sgr.org.pl/

·        Osobiście w siedzibie SGR

ANKIETA: więcej...

ZMIANY: więcej...

BUDŻET: więcej...