facebook
youtube

15 maja zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Słupsk w sprawie zmiany granic administracyjnych
Miasta Słupsk. Poniżej zamieszczony został Raport z konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Słupsk w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk, przeprowadzono na podstawie:
1. Uchwały nr LX/666/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2023 r. poz. 1312),

2. Uchwały nr XIX/170/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 września 2008r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk,
3. Forma konsultacji – ankietowe badanie opinii Mieszkańców Gminy Słupsk.
4. Konsultacje odbyły się na terenie gminy Słupsk w dniach od 30 marca 2023 roku do 15 maja 2023 roku.

Raport z konsultacji społecznych