facebook
youtube

Już w przyszłym roku mieszkańcy miejscowości Gać będą mogli cieszyć się Centrum Aktywności Lokalnej w swojej miejscowości. To długo oczekiwana i ważna inwestycja dla całej społeczności. Będzie to miejsce spotkań, realizacji warsztatów artystycznych i edukacyjnych.

Właśnie podpisano Umowę z Wykonawcą, który na jej realizację ma 12 miesięcy.

Wartość 4 223 359,97 zł (brutto) (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 97/100)

To kolejna inwestycja na terenie Gminy Słupsk, która realizowana jest w ramach „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”.

Dofinansowanie 2 mln. 800 złotych.

Nazwa zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gać na terenie Gminy Słupsk"Całkowita wartość inwestycji: 4 223 359,97 zł
Dofinansowanie: 2 800 000,00 zł