facebook
youtube

Dwa nowe lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze dołączyły do wyposażenia gminnych jednostek OSP. Nowe auta trafiły do jednostek OSP Bukówka oraz OSP Gałęzinowo. Od dziś sprzęt już oficjalnie stał się ich własnością.

Z nowego wyposażenia cieszą się strażacy oraz mieszkańcy, sprzęt z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa całej społeczności gminnej. Protokół przekazania podpisała wójt Barbara Dykier oraz Prezesi poszczególnych jednostek OSP:

Ryszard Sadowski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukówce

Marek Mazurek – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gałęzinowo

Zakup pojazdów został dofinansowany z rządowego programu Polski Ład. Wniosek na ten projekt złożony został w ramach Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Wartość inwestycji to kwota 910 200,00 zł. Kwota dofinansowania 485 000,00 zł. Wkład własny Gminy Słupsk 425 200,00 zł.