facebook
youtube

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. uprzejmie informujemy, że strona informacyjna akcji wyborczej jest prowadzona pod adresem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/.

 

Na stronie internetowej znajdują się wszelkie dokumenty oraz przepisy prawne regulujące przebieg akcji wyborczej. Strona jest stale aktualizowana o bieżące informacje związane z przygotowaniem do wyborów, dlatego zachęcamy do jej śledzenia i informowania o niej zainteresowanych wyborców.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. (zmieniona uchwałami: 79/2019, 20/2020, 50/2023) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

 

Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów do obwodowych komisji wyborczych znajdują się pod linkiem: https://slupsk.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/informacje-ogolne/wzory-zgloszen-dla-kandydatow-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-rp.