facebook
youtube

Trwają  konsultacje społeczne, w których mieszkańcy Gminy Słupsk odpowiedzą na pytanie: Czy jest Pan/Pani za odzyskaniem przez Gminę Słupsk utraconych (przejętych przez Miasto Słupsk) terenów inwestycyjnych w Płaszewku oraz terenów w Bierkowie – cmentarz historyczny, a tym samym za zmianą granic administracyjnych Gminy Słupsk? Konsultacje potrwają do 31 października br.

Ankiety konsultacyjne dostępne są:

1. w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34

2. we wskazanych punktach na terenie Gminy Słupsk – Lądowisko Kultury w Redzikowie, Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, Park Wodny Redzikowo.

3. Dostępny na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl

4. Podczas trwających zebrań sołeckich w każdej miejscowości.

W przypadku pytań : Kontakt: 059 842 84 60 wew.56

Ankieta

Możliwe pytania do ankiety:

1. Czy może głosować osoba niepełnoletnia, dziecko? Oświadczenie woli za niepełnoletnie dzieci składają rodzice.

2. Miejsce zamieszkania, mieszkaniec – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.