facebook
youtube

Dziś  (22.09.2023). podpisano umowę na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Redzikowo – Wieszyno. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na przygotowanie kolejnych, kompleksowo uzbrojonych terenów dla przedsiębiorców.

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie Firma Krężel z Kobylnicy. Tę ważną dla Gminy Słupsk i regionu umowę podpisali; Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier, Skarbnik Gminy Słupsk Małgorzata Dąbrowska oraz Prezes Firmy Krężel pan Marcin Kwiatkowski.

Podczas podpisania umowy obecni byli między innymi: Przewodniczący Rady Gminy Słupsk pan Dariusz Perlański, Prezes PARR – Mirosław Kamiński, pani Samanta Nowińska – dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Müllera, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach -  pan Andrzej Cyranowicz oraz pan Paweł Wasilewski z Banku Gospodarstwa Krajowego.

To trzeci etap uzbrajania terenów dla biznesu w podstrefie Redzikowo – Wieszyno. W ramach realizowanej umowy zbudowanych zostanie 11 odcinków dróg gminnych o łącznej długości prawie 7 km, dodatkowo wykonana zostanie przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami w Wieszynie.

„Ogromnie się cieszę, że na terenie naszego samorządu realizowana będzie inwestycja, która mam nadzieję, przyciągnie nowych inwestorów. Bardzo nam zależy na szybkiej i sprawnej realizacji. Obszar całej strefy Redzikowo - Wieszyno to teren doskonale skomunikowany, a rozbudowa drogi ekspresowej S6 z pewnością sprawi, że jego atrakcyjność inwestycyjna wzrośnie. Mam nadzieję, że oferta będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju naszego regionu” mówi Barbara Dykier, Wójt Gminy Słupsk.

Pani Wójt podkreśliła, że realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład, w wysokości ponad 50 mln. zł.

Po zakończeniu inwestycji do dyspozycji przedsiębiorców, będzie około 90 ha. kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych, które są własnością skarbu państwa. Terenem zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Obszar ten jest objęty statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kolejny etap uzbrojenia technicznego podstrefy Redzikowo-Wieszyno bez wątpienia zwiększa jej atrakcyjność inwestycyjną. Łączny obszar obejmujący blisko 150 ha jest największym zwartym terenem inwestycyjnym w tej części kraju, dedykowanym pod inwestycje strategiczne na Pomorzu. Dziś inwestorzy poszukują gruntów z pełną infrastrukturą techniczną ale również posiadających potencjał do budowy odnawialnych źródeł energii. Status specjalnej strefy ekonomicznej pozwala również inwestorom korzystać w okresie 15 lat z pomocy publicznej ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dodatkowym argumentem przemawiającym za lokalizacją inwestycji w obszarze Redzikowo-Wieszyno jest trwająca budowa drogi szybkiego ruchu S6, która do 2025 roku skomunikuje nas z aglomeracją trójmiejską i zachodnią granicą Polski. Stąd też widzimy duże zainteresowanie ze strony firm logistycznych i magazynowych. - podsumował Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Całkowita wartość umowy to kwota 53 997 000,00 zł brutto.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 50 274 000 zł.

Na realizację inwestycji Wykonawca ma czas do końca 2025 roku.