facebook
youtube
W tegorocznym rankingu „Liderzy inwestycji” pisma samorządowego Wspólnota, Gmina Słupsk zajęła I miejsce w województwie pomorskim.
Na tle wszystkich gmin wiejskich w kraju, których jest 1498 - zajęliśmy 19 pozycję.
Pozycja lidera wśród gmin wiejskich w województwie pomorskim to ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że ranking „Wspólnoty” określany jest jako najważniejsze coroczne zestawienie aktywności inwestycyjnej samorządów.
Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brano całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020–2022). Średnie wydatki samorządu per capita (tylko z budżetu gminy) wyniosły 2 754,76 zł.
Inwestycje w rozwój szkół, budowa żłobka oraz przedszkoli, uzbrajanie terenów inwestycyjnych czy inwestycje drogowe – to główne kierunki rozwoju Gminy Słupsk.