facebook
youtube

W dniu 13 października 2023 Gmina Słupsk podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi gminnej nr 119042G (ulica Spacerowa) w miejscowości Siemianice"

Łączna wartość inwestycji: 1.335.212,04 zł

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 901.868,80 zł

W ramach zadania planuje się budowę drogi dla pieszych i rowerzystów szerokości 4,0 m i długości 482 mb. Ponadto zaplanowano wykonanie oświetlenia drogowego oraz budowę kanału technologicznego i odwodnienia drogi

Karta informacyjna