facebook
youtube

Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej wznawia weryfikację prawidłowej segregacji odpadów. Weryfikację przeprowadzają pracownicy ZGK Jezierzyce wraz ze Strażą Gminną.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy.

W roku 2023 poziom ten powinien wynosic – 35 %, a od roku 2024 – 45 % . Taki odsetek wszystkich odpadów musi być zdatny do ponownego wykorzystania. W przeciwnym razie samorząd ponosi dodatkowe opłaty.

Pamiętajmy, stosując się do zasad prawidłowej segregacji odpadów przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ograniczamy liczbę odpadów w swoim otoczeniu.