facebook
youtube

Nowe, atrakcyjne miejsce sprzyjające aktywnemu spędzaniu wolnego czasu powstało w Bierkowie. Zakończyła się tu inwestycja zagospodarowania terenu rekreacyjnego.

 
Powstały dwa terenowe, rekreacyjne tory pump track dla początkujących i średnio zaawansowanych o długości 126 metrów oraz tor rowerowy typu pump track dla dzieci i początkujących o długości 32 metrów.
Na terenie placu zlokalizowana została również lekkoatletyczna bieżnia rekreacyjna (dłg. 200 metrów) oraz rekreacyjna skocznię do skoku w dal.
Teren został oświetlony i objęty monitoringiem.
 
Inwestycja została dofinansowana w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo".

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego składającego się z:

  • robót przygotowawczych
  • lekkoatletycznej bieżni rekreacyjnej
  • rekreacyjnej skoczni do skoku w dal
  • Toru PUMPTRACK - EASY PUMP I MINI PUMP
  • Stworzenia układu komunikacyjnego
  • Wykonania oświetlenia wraz z monitoringiem

Wartość inwestycji: 2 099 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 648 000,00 zł