facebook
youtube

Nowe, atrakcyjne miejsce sprzyjające aktywnemu spędzaniu wolnego czasu powstało w Bierkowie. Zakończyła się tu inwestycja zagospodarowania terenu rekreacyjnego.

 
Powstały dwa terenowe, rekreacyjne tory pump track dla początkujących i średnio zaawansowanych o długości 126 metrów oraz tor rowerowy typu pump track dla dzieci i początkujących o długości 32 metrów.
Na terenie placu zlokalizowana została również lekkoatletyczna bieżnia rekreacyjna (dłg. 200 metrów) oraz rekreacyjna skocznię do skoku w dal.
Teren został oświetlony i objęty monitoringiem.
 
Inwestycja została dofinansowana w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.
Wartość przedsięwzięcia to kwota około 2 mln. zł.
Dofinansowane: 1.648.000 zł