facebook
youtube

31 października br. zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Słupsk w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk,

polegającej na włączeniu obszaru obejmującego działki ewidencyjne stanowiące część obrębu nr 0023 Miasta Słupska oraz działki ewidencyjne znajdujące się w obrębie nr 0021 Miasta Słupska w granice administracyjne Gminy Słupsk.

przeprowadzono na podstawie:

  • Uchwały nr LXV/725/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2023 r. poz. 3745)

  • Uchwały nr XIX/170/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 września 2008r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk.

  • Konsultacje odbyły się na terenie gminy Słupsk w dniach od 28 sierpnia 2023 roku do 31 października 2023 roku.

Raport z konsultacji społecznych