facebook
youtube

29 listopada br. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce – Redzikowo”. Na realizację inwestycji wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum spółka Kobylarnia S.A.oraz partner spółka Mirbud. I to z tym Wykonawcą została podpisana umowa.

Wykonanie zadania zostało podzielone na 2 części. Czas realizacji inwestycji to około 2 lata. Planowany termin końcowy zakończenia prac to 15 listopada 2025 roku. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

To kluczowa i najdroższa inwestycja drogowa w historii gminy Słupsk. Całkowita długość trasy wynosi około 8,6 kilometra. Jej budowa odciąży ruch pomiędzy Siemianicami a Słupskiem, pozwoli na lepsze skomunikowanie miejscowości Jezierzyce i Redzikowo z trasą S6.

Realizacja tego zadania, jest istotna z punktu widzenia całego regionu słupskiego. Inwestycja przebiegać będzie zarówno po gruntach gminnych, jak i miejskich czy powiatowych. Oprócz kierownictwa i władz Gminy Słupsk, podczas podpisania umowy obecni byli również Wiceprezydent Miasta Słupsk pan Marek Goliński oraz Starosta Powiatu Słupskiego pan Paweł Lisowski.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wraz z pracami dodatkowymi to kwota około 80 milionów złotych. Środki na budowę drogi pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.