facebook
youtube

W dniu 28.11.2023 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57)

Informacja Wójta Gminy: więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: więcej...