facebook
youtube

Od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),  badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach
1 – 4 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa
GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w
dniach 5 – 22 grudnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych
informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach
1 – 14 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie: badaniarolne2023.stat.gov.pl
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniają-
cych, z Portalu Sprawozdawczego GUS
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach
15 - 22 grudnia 2023 r.
Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego
można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22
279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie
czynny od 29 listopada do 22 grudnia br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) - opłata
zgodna z taryfą operatora.

Informacja prasowa: więcej...