facebook
youtube
Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku Gmina Słupsk zmieni nazwę na Gmina Redzikowo. Dla mieszkańców i przedsiębiorców, nie ma żadnych formalności związanych z tą zmianą. Zmiana nazwy Gminy nie będzie miała wpływu na codzienne funkcjonowanie.
 
✅Nie będzie potrzeby wymiany dokumentów, dokonywania zmian w rejestrach czy innych dokumentach urzędowych.
✅Adresy korespondencyjne i numery telefonów Urzędu Gminy i jednostek pozostaną bez zmian.
👉Co się zmieni?
✅Zmieni się adres strony internetowej Gminy, na www.gminaredzikowo.pl oraz adresy mailowe do Urzędu Gminy i pracowników.
👉Pytania i wsparcie:
✅Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem 59 842 84 60, wew.48 lub 60 lub poprzez e-mail: promocja@gminaslupsk.pl, info@gminaslupsk.pl