facebook
youtube

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (2023 r.poz. 40, 572,1463, 1688) oraz uchwały Rady Gminy Słupsk nr XIX/170/2008 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk, informujemy, że w związku ze zmiana nazwy Gminy Słupsk, na Gminę Redzikowo wymagana jest zmiana Statutu Gminy. Poniżej treść statutu i formularz konsultacyjny.

Treść aktu

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie Wójta Gminy Słupsk