facebook
youtube

Na początku 2025 roku powstanie nowe gminne przedszkole. Tym razem w miejscowości Głobino. Dziś podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego przedsięwzięcia - firmą Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-Budowlane Borzestowska Huta.

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wodną i sanitarną oraz drogami dojazdowymi do obiektu.
 
Obecnie do Szkoły Podstawowej w Głobinie uczęszcza około 350 dzieci, a ich liczba stale rośnie. Budowa przedszkola to odpowiedź na zwiększającą się liczbę uczniów oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi przedszkolne w tej części naszego samorządu.
Nowe przedszkole, z pewnością poprawi komfort kształcenia najmłodszych mieszkańców.
 
W obiekcie zaplanowano dwie sale dla dzieci młodszych, trzy sale dla dzieci starszych, szatnie, pomieszczenia socjalne, zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia administracyjno – biurowe.
 
Obiekt ma być wykonany do końca stycznia 2025 roku.
Wartość inwestycji to kwota 7 682 520,20 zł
 
Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie brutto 6 530 142,17 zł.