facebook
youtube

Podczas wczorajszej (19.12.2023) Sesji Rady Gminy Słupsk najważniejszą podjętą uchwałą, była ta w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 – Budżetu Gminy Redzikowo. Zgodnie z założeniami, jest to budżet proinwestycyjny. Przyszły rok zapowiada się pracowicie jeśli wziąć pod uwagę ilość i zakres planowanych przedsięwzięć.

Ustalono Plan dochodów w wysokości 226 mln 570 tyś zł, natomiast wydatki kształtować się będą na poziomie 237 mln 693 tyś zł. To kwota o około 100 mln. zł większa niż w roku bieżącym.

Największą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne w kwocie 116 mln. 342 tyś zł, co stanowi około 48,9 % wydatków budżetowych ogółem. Tradycyjnie największe nakłady ponoszone będą na oświatę – to kwota ponad 48 mln. zł. Zaplanowano budowę przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi przy Szkole Podstawowej w Głobinie, kontynuowane będą programy „Posiłek w szkole” oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów na basenie i lodowisku w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Najważniejsze inwestycje w roku 2024 to przede wszystkim przedsięwzięcia drogowe. Istotną inwestycją drogową będzie budowa drogi Redzikowo – Jezierzyce oraz projekty związane z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Redzikowo – Wieszyno oraz nieopodal drogi S6.

Kontynuowane będą rozpoczęte już inwestycje takie jak budowa dróg we Wrześciu, Warblewie, Bierkowie. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, inwestycja mieszkaniowa w Kusowie, gdzie powstanie 40 nowych lokali mieszkalnych.

Rozpoczniemy przebudowę ulic Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach oraz modernizację i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnych w Głobinie, Płaszewku, Włynkówku i Strzelinie.

Zaplanowano również uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Włynkowo oraz przebudowę strażnicy OSP w tej miejscowości.

Warto wspomnieć, że kontynuowane będą prace w Pałacu w Lubuczewie, rozpocznie się również pierwszy etap prac w zabytkowym kościele w Strzelinie.

Ważną pozycją w budżecie jest również modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie, gdzie zaplanowano szereg przedsięwzięć, aby uatrakcyjnić dotychczasową ofertę.

Kontynuowany będzie również fundusz sołecki – kwota na ten cel to 1 mln 657 tyś zł

Wynik operacyjny budżetu 2024 roku nadwyżka operacyjna w wysokości 15 mln 805 tyś zł.