facebook
youtube

Z dniem 1 lutego 2024 r. Gmina Redzikowo rozpoczyna coroczną rekrutację wniosków w gminnym programie, "Instalacje OZE w Gminie Redzikowo". Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Redzikowo.

Przedmiotem dofinansowania jest zwrot kosztów zakupu i montażu:

- instalacji paneli fotowoltaicznych,

- instalacji pomp ciepła typu powietrze woda do centralnej wody użytkowej,

- instalacji kolektorów słonecznych

Wysokość dofinansowania do 50% tych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł na budynek.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe na cel wykonania przyłącza gazowego do nieruchomości i rozprowadzenie instalacji gazowej po nieruchomości.

Poziom dofinansowania dla jednej wspólnoty mieszkaniowej wynosi: 80 % , jednak nie więcej niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na budynek.

 

Inwestycje uprawnione do dofinansowania;

1) instalacje planowane do montażu w 2024 r.;

2) instalacje zamontowane w 2023 r.;

3) instalacje, na które został złożony wniosek o dofinansowanie w roku 2023, i które nie otrzymały dofinansowania w związku z wyczerpaniem puli środków (wniosek należy złożyć ponownie).

 

Inwestycje które nie otrzymają wsparcia z powodu wyczerpania środków finansowych, będą przechodzić na kolejny rok budżetowy oraz będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do dnia 14 lutego  2024 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Redzikowo w Słupsku przy ul. Sportowej 34 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1, budynek A) lub za pomocą platformy e-puap.

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania poniżej.

Wniosek o dofinansowanie -tutaj...