facebook
youtube

W dniu 13 października 2023 podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi gminnej nr 119042G (ulica Spacerowa) w miejscowości Siemianice”

 
ℹ️Łączna wartość inwestycji: 1.335.212,04 zł
ℹ️Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 901.868,80 zł
👉W ramach zadania planuje się budowę drogi dla pieszych i rowerzystów szerokości 4,0 m i długości 482 mb. Ponadto zaplanowano wykonanie oświetlenia drogowego oraz budowę kanału technologicznego i odwodnienia drogi.