facebook
youtube

Gmina Słupsk podpisała umowę na znakowanie psów z Lekarzem Weterynarii Andrzejem Baczyńskim. W ramach umowy oznakowanych zostanie 285 psów. Usługę tę świadczyć będzie lecznica weterynaryjna Andrzeja Baczyńskiego ul. Armii Krajowej 29 w Słupsku.

Gmina Słupsk podpisała umowę na znakowanie psów z Lekarzem Weterynarii Andrzejem Baczyńskim. W ramach umowy oznakowanych zostanie 285 psów.

Usługę tę świadczyć będzie lecznica weterynaryjna:
Andrzeja Baczyńskiego ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk.

Lecznica została wyposażona w pakiety do czipowania psów. Dla mieszkańców Gminy Słupsk usługa jest bezpłatna, akcja trwa do wyczerpania mikroczipów. Czipowanie psów odbywać się będzie także przy przy świetlicach wiejskich na terenie wybranych miejscowości Gminy Słupsk. Terminy i miejscowości akcji czipowania zwierząt w "terenie" określone zostaną w późniejszym terminie, sukcesywnie przed każdą akcją.

Wszelkie informacje ukazywać się będą na stronie internetowej Gminy Słupsk, w poszczególnych sołectwach na tablicach ogłoszeń oraz za pośrednictwem systemu powiadamiania sms.