facebook
youtube

Informujemy, że na ostatniej sesji został przyjęty Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk.

O uzyskanie stypendium w danym roku szkolnym mogą ubiegać się uczniowie od klasy V szkoły podstawowej. Szczegóły do pobrania.