facebook
youtube

  STRONA GŁÓWNA      AKTUALNOŚCI      O PROJEKCIE       KONTAKT       GALERIA  

Dnia 8.07.2019r. zakończyły się roboty budowlane polegające ma modernizacji (przebudowie i remoncie) istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 207 i 201/4 w miejscowości  Gałęzinowo, gmina Słupsk w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

***

Dnia 29.04.2019r zakończyły się roboty budowlane polegające na modernizacji (przebudowie i remoncie) istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 197/15 w miejscowości  Krępa Słupska,   w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

***

Dnia 03.04.2019r.  w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk podpisana została umowa na realizację robót budowlanych dotyczących budowy  sieci  wodociągowej w miejscowości Rogawica-Kukowo,  finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa zawarta została z firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski,  na kwotę brutto 377 610,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to październik 2019r.

***

Dnia 20.03.2019r., zakończyły się roboty budowlane dotyczące modernizacji (przebudowy i remontu) istniejącej przepompowni ścieków   w miejscowości Głobino, w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku zrealizowania zadania oddano do użytkowania zmodernizowaną przepompownię z urządzeniami dozowania chemii, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu i oświetleniem. Ponadto zaktualizowano system monitorowania dla siedmiu oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo oraz Swołowo.

***

Dnia 14.12.2018r., zakończyły się roboty budowlane dotyczące modernizacji sieci  kanalizacji sanitarnej z rur DN 225 PE100 RC SDR 11, PN 16 o długości 868 mb i z rur DN 160 PE 100 RC SDR 11, PN 16 o długości 265 mb w miejscowości Kusowo, w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

* * *

Dnia 21.09.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, podpisane zostały trzy umowy na realizację robót budowlanych dotyczące przebudowy siedmiu przepompowni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Głobino, Swołowo, Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo. Prace realizowane są w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowy zawarte zostały z firmą Hydro-Partner Sp. z o.o. Łączna wartość prac dla trzech umów wynosi brutto 2 656 800,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to marzec 2020 roku.

* * *

Dnia 29.05.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, podpisana została umowa na realizację robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kusowo, w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa zawarta została z firmą Krężel Sp. z o.o. na kwotę brutto 1 199 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 roku.

* * *

Dnia 24.05.2018 r., zakończyły się prace związane budowy sieci wodociągowej z miejscowości Wrzeście do miejscowości Wiklino, w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku zrealizowania zadania oddano do użytkowania nową siec wodociągową o długości 1,9 km.

* * *

Dnia 21.12.2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, podpisana została umowa na realizację robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej z miejscowości Wrzeście do miejscowości Wiklino, w ramach projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa zawarta została z firmą Kazimierz Gozdal na kwotę brutto 316 479,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to maj 2018 roku.

* * *

Dnia 14.12.2017 r.  podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0031/17-00 dla projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” osi priorytetowej II – „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Instytucją Wdrażającą a spółką Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - Beneficjentem Projektu. Gmina Słupsk występuje jako partner w realizacji projektu.

W ramach Projektu Gmina Słupsk zrealizuje następujące zadania:

  • Przebudowa układu kanalizacyjnego w miejscowości Kusowo.
  • Przebudowa i remont  lokalnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo, Swołowo, Głobino.
  • Przebudowa lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej o wraz z uzbrojeniem w Strzelinie.
  • Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupsk poprzez budowę sieci wodociągowej w Strzelinie.
  • Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupsk poprzez budowę sieci wodociągowej z miejscowości Wrzeście do miejscowości Wiklino.
  • Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupsk poprzez budowę sieci wodociągowej z miejscowości Rogawica do miejscowości Kukowo.
  • Zakup i dostawa dużego samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu netto 34 581 713,73 PLN
- w tym Gmina Słupsk – 8 731 330,30 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 20 841 989,18 PLN,
- w tym Gmina Słupsk – 4 981 444,29 PLN
Kwota dofinansowania na realizację Projektu 17 715 690,80 PLN
- w tym Gmina Słupsk – 4 234 227,65 PLN

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.