facebook
youtube

List otwarty do Prezydent Słupska

09 lut 2022

W rozpowszechnianej publicznie ulotce z tytułem „Zyskasz na powiększeniu miasta”, na której wstępie umieszczono deklaracje podpisane Pani imieniem i nazwiskiem, znalazły się informacje, będące wyrazem braku szacunku nie tylko do mieszkańców Gminy Słupsk, do których zostały adresowane, ale które powinny wywołać niepokój także u samych słupszczan.

czytaj więcej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bierkowa

08 lut 2022

Informujemy, iż propozycje Miasta Słupsk, które zostały do Państwa wysłana w ulotce „Słupsk łączy”, dotycząca cyt. „Brak opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców Bierkowa” jest NIEZGODNA z obowiązującymi przepisami prawa i niemożliwa do realizacji (USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

czytaj więcej

Wspólnie w obronie Gminy Słupsk. Protesty w Słupsku i Redzikowie

08 lut 2022

7 lutego 2022 roku mieszkańcy Gminy Słupsk oraz regionu słupskiego wzięli udział w Marszu Przyjaźni w obronie Gminy Słupsk. Udział w nim wzięło ponad 1 tys. mieszkańców Gminy Słupsk, Powiatu Słupskiego oraz Miasta Słupska. Do protestu przyłączyli się samorządowcy Powiatu Słupskiego, w tym Starosta pan Paweł Lisowski oraz włodarze pozostałych samorządów regionu słupskiego.

czytaj więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie

04 lut 2022

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag.

czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk

04 lut 2022

Wójt Gminy Słupsk działając na podstawie zapisów uchwały nr XLIV/501/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2022 r. Poz. 281) zaprasza mieszkańców Gminy Słupsk do konsultacji społecznych.

czytaj więcej

Informacja w sprawie Programów ekologicznych

04 lut 2022

Informujemy, że do dnia 4.02.2022r. wpłynęło na programy: 1) ,,Wymiana kotła stałopalnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych''
2) ,,Instalacje OZE w Gminie Słupsk '' 197 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.000.000 zł.  Zgodnie z decyzja Rady Gminy Słupsk z dnia 3.02.2022 r. została zwiększona kwota na realizację programów ekologicznych, co pozwoli na DOFINANSOWANIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH  przez mieszkańców Gminy Słupsk wniosków. Jednocześnie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych wnioski złożone po dniu 4.02.2022r. nie zostaną dofinansowane.
czytaj więcej