facebook
youtube

Informacja

12 maj 2023

Informujemy, że w dniu 15 maja br. (poniedziałek) nie będzie cotygodniowego dyżuru Wójta Gminy Słupsk. Urząd Gminy Słupsk czynny jest do godziny 17.00. (zgodnie z obowiązującymi godzinami).

czytaj więcej

Umowy na modernizacje szkół podpisane

11 maj 2023

W dniu dzisiejszym podpisano umowy na remonty i modernizacje szkół z Gminy Słupsk. Inwestycje dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026.Zmodernizowane zostaną 4 placówki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, Szkoła Podstawowa w Redzikowie oraz Szkoła Podstawowa w Bierkowie, szkoła podstawowa we Włynkówku)


 

czytaj więcej

Pozytywna opinia Wojewody w sprawie zmiany nazwy gminy

10 maj 2023

Wojewoda Pomorski wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy Gminy Słupsk na Gmina Redzikowo. W uzasadnieniu wskazano między innymi, iż argumentacja przedstawiona we wniosku jest jak najbardziej zasadna. W uzasadnieniu opinii można przeczytać między innymi: cyt.:"Argumentacja podniesiona we wniosku wskazuje na zasadność proponowanej zmiany. Wnioskodawca wykazał potrzebę budowania własnej marki i wizerunku, które będą unikalne i pozwolą odróżnić gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie

10 maj 2023

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian poniższych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Słupsk:

czytaj więcej

Informacja

05 maj 2023

Informujemy, że w dniu 8 maja cotygodniowy dyżur Wójta Gminy Słupsk pełnić będzie Zastępca Wójta - pan Adam Jaśkiewicz. Godziny dyżuru: 15.30. - 17.00.

czytaj więcej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

28 kwi 2023

Zapraszamy do skonsultowania ostatnich części nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027! Tym razem pytamy o Państwa zdanie w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięć, kryteriów wyboru, w tym innowacyjności oraz budżetu i wskaźników. Jednocześnie informujemy, że zapisy mogą się zmienić ze względu na zewnętrzne wytyczne lub spójność i edycję dokumentu, natomiast nie zmienia się założenie i idea.

 

czytaj więcej