facebook
youtube

Informacja o dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Celowego.

Flaga i godło

Gmina Słupsk  w 2019 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Słupsk (Bierkowo ul. Słoneczna - 119100g, Siemianice ul. Boczna - 119056g, Gałęzinowo - droga wewnętrzna i droga publiczna nr 119017g, drogi wewnętrzne na osiedlu w m. Redzikowo, Grąsino - droga publiczna nr 119117g oraz droga wewnętrzna)".

Łączna wartość inwestycji: 5 884 978,54 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 2 728 522,00 zł

Łączna długość budowanych i przebudowanych dróg wynosi 2,33 km. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie dróg, chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, odwodnienie i oświetlenie dróg.

Flaga i godło

W dniu 6 maja 2020 Gmina Słupsk podpisała dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg na następujące zadania:

Zadanie nr 1. "Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w m. Strzelino"

Łączna wartość inwestycji: 536 140,49 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 260 451,00 zł

Dla zadania nr 1 długość drogi przewidzianej do wykonania wynosi 220 m. Wzdłuż drogi na całej jej długości przewidziano do wykonania ścieżkę rowerową oraz chodnik.

Dla zadania nr 1

Zadanie nr 2. "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 37 (numer drogi nr 119014g) oraz drogi gminnej niepublicznej w m. Strzelino"

Łączna wartość inwestycji: 2 542 566,07 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 1 151 720,00 zł

Dla zadania nr 2 łączna długość dróg przewidzianych do przebudowy to 1.38 km. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi, chodniki, odwodnienie wraz z oświetleniem.