facebook
youtube

1. Instalacje OZE w Gminie Słupsk
Informuję, że z dniem 1 lutego każdego roku kalendarzowego Gmina Słupsk rozpoczyna rekrutację wniosków w programie, "Instalacje OZE w Gminie Słupsk”. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Słupsk. Przedmiotem dofinansowania jest zwrot kosztów zakupu i montażu:

 • instalacji paneli fotowoltaicznych,
 • instalacji pomp ciepła typu powietrze woda do centralnej wody użytkowej,
 • instalacji kolektorów słonecznych.

w wysokości 50% tych kosztów jednak nie więcej niż 5.000 zł na budynek. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do 30 kwietnia każdego roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Słupsku przy ul. Sportowej 34 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1, budynek A). Wzór wniosku jest dostępny do pobrania wraz z regulaminem dofinansowania na stronie Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:

 • uchwała
 • wniosek

2. "Czyste powietrze Gminy Słupsk"
Informuję, że w przypadku pomocy zewnętrznych jednostek finansowych min. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina będzie organizowała konkurs na dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych opalanych paliwem stałym (węglem, koksem) i zastąpienie ich instalacją grzewczą opalaną:

 • pelletem,
 • gazem,
 • olejem opałowym,
 • pompy ciepła

Wnioski do pobrania będą na stronie internetowej gminy oraz w pokoju nr 1. Urzędu Gminy Słupsk. O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożonych wniosków.

3. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z kalkulatorem opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej*, który można pobrać -tutaj...

*Arkusz przygotowali: dr inż. Janusz Teneta, Tobiasz Adamczewski oraz dr Magdalena Ligus.

4. Dokumenty strategiczne:

 • "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Słupsk" -więcej...
 • "Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk" -więcej...
 • "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" -więcej...
 • "Strategia Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2015-2020" -więcej...