facebook
youtube
 • Budowa ulicy Złotej i Źródlanej na Osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino -więcej...
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Redzikowo -więcej...
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Stanięcino na działce nr 28, 31, 32, 26/1, 25/1, 24/1, 22/5, 22/3, 51/1 -więcej...
 • Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowa nawierzchni chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Redęcin, Gmina Słupsk -więcej...
 • Przebudowa ul. Ogrodowej w Jezierzycach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budową oświetlenia ulicznego -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej wraz budową sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gałęzinowo, Gmina Słupsk -więcej...
 • Modernizacja chodnika w miejscowości Głobino na działce nr 310 -więcej...
 • Budowa nawierzchni dróg gminnych z nowych płyt betonowych na działce nr 529 w m. Jezierzyce, Gmina Słupsk -więcej...
 • Budowa drogi gminnej w m. Siemianice - ul. Żytnia -więcej...
 • Budowa sięgacza przy ul. Słonecznej w m Włynkówko (działka nr 153/9 i 153/10) -więcej...
 • Budowa drogi gminnej w m. Lubuczewo na działce nr 197, 25/1 i 170 - etap I -więcej...
 • Budowa drogi gminnej - sięgacza przy ul. Błękitnej w m. Włynkówko (działka nr 140) -więcej...
 • Budowa filii biblioteki pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w miejscowości Redzikowo -więcej...
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie o część dydaktyczną, kotłownię na biomasę wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu -więcej...