facebook
youtube
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Bukówka wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej w m. Włynkowo na dz. nr 176/2 -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Bruskowo Wielkie na dz. nr 13/3, 266/2, 268, 21, 4, 5, 6/8, 15, 265, 24/1, 172/1 -więcej...
 • Budowa dróg gminnych na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino - ul. Bursztynowa - etap II -więcej...
 • Budowa dróg gminnych na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino - ul. Szafirowa -więcej...
 • Budowa nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych na dz. 221, 176/2, 211/1 i 213/1 w m. Włynkowo -więcej...
 • "Zaprojektuj i wybuduj" - pętla autobusowa w Redzikowie -więcej...
 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw o strefę malucha na działce nr 100/40 w miejscowości Redęcin -więcej...
 • Budowa boiska do gry w piłkę nożną z bramkami i piłko chwytami na działce nr 3/25 w miejscowości Bukówka -więcej...
 • Przystań kajakowa, działki nr 186, 229 w miejscowości Włynkówko -więcej...
 • Pomost na stawku, działka nr 27/3 w miejscowości Warblewko -więcej...
 • Wykonanie miniboiska do koszykówki w miejscowości Stanięcino -więcej...
 • Budowa nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych na dz. Nr 212/1 i 212/2 w m. Krępa Słupska -więcej...
 • Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w m. Bruskowo Małe na dz. Nr 149 i 28 -więcej...
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej (ul. Podgórna) w m. Krępa Słupska na dz. Nr 86/4 -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na z. Nr 366 - ul. Spacerowa w m. Bierkowo -więcej...
 • Budowa nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych na dz. 56 w m. Gałęzinowo -więcej...
 • Budowa nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych na dz. Nr 3/30, 3/29, 3/39, 3/53, 3/31 w m. Wrzeście -więcej...
 • Budowa chodnika w m. Głobino na dz. Nr 250 i 307 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 210 -więcej...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku -więcej...
 • Budowa nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych na dz. Nr 269 w m. Siemianice -więcej...
 • Budowa chodnika w m. Kukowo na dz. Nr 14/1 i 15 -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 250, 325, 325/1 w m. Wielichowo -więcej...
 • Budowa nawierzchni dróg gminnych z nowych płyt betonowych na działce nr 23/32 - ul. Koralowa w m. Bydlino -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo na działkach nr 25/4, 19/5, 18/4, 19/13, 19/3, 19/12, 18/8, 39/2 i 40/4 Gmina Słupsk -więcej...
 • Budowa targowiska wraz z obiektem na potrzeby promocji lokalnych produktów w miejscowości Krępa Słupska -więcej...
 • Dobudowa windy platformowej do budynku Ośrodka Zdrowia - Jezierzyce Osiedle -więcej...