facebook
youtube

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słupsk
działa od 1947 roku

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP liczy 24 członków.

Prezesem jest Dh. Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk.
Komendantem Gminnym OSP jest Dh. Andrzej Małyszka.
Koordynatorem działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej jest Dh. Andrzej Małyszka.

OSP - Zarządzanie Kryzysowe

Związek liczy 10 OSP w składzie:

  1. Liczba członków:
  • czynnych - 333 (w tym 212 mężczyzn i 68 kobiet),
  • wspierających - 31 osób,
  • honorowych - 22 osoby
  1. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych - 4 drużyny - 47 kobiet.
  2. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 7 drużyn - 13 sekcji, 124 członków (w tym 68 dziewcząt i 56 chłopców).

Ochotnicze Straże Pożarne to główne siły ratunkowe gminy. Przygotowane są pod względem fachowym i wyposażenia do działań ratowniczych w zakresie:

  • Zwalczania pożarów zabudowań, lasów, łąk i pastwisk.
  • Zwalczania klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
  • Udzielania pomocy w czasie wypadków drogowych, udzielania pierwszej pomocy medycznej rannym i poszkodowanym.
  • Mogą prowadzić prace ratunkowe przy katastrofach ekologicznych, chemicznych i budowlanych.