facebook
youtube

GMINNA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
GMINA SŁUPSK rok szkolny 2019/2020

I  Cele i zadania:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci.
 2. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej.
 3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w imprezach i zawodach sportowych.
 4. Kontynuacja celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego poprzez aktywne uczestnictwo dzieci w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych.
 5. Gminna Olimpiada Młodzieży stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – zwycięzcy GOM uzyskują prawo startu w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży, która jest kolejnym szczeblem Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

II  Organizatorzy:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji gminy Słupsk.
 2. Szkoły Podstawowe gminy Słupsk.

III Regulamin:

1. Gminna Olimpiada Młodzieży prowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe roczniki 2005 - 2006
 • Szkoły Podstawowe roczniki 2007 i młodsi

2. GOM zostanie przeprowadzona w następujących dyscyplinach:

 • Szkoły Podstawowe roczniki 2005- 2006: Drużynowe Biegi Przełajowe, Sztafetowe Biegi Przełajowe, Szachy, Tenis Stołowy, Unihokej, Piłka Siatkowa, Piłka Ręczna,  Koszykówka, Piłka Nożna, Lekkoatletyka.
 • Szkoły Podstawowe roczniki 2007 i młodsi: Drużynowe Biegi Przełajowe, Sztafetowe Biegi Przełajowe, Szachy, Tenis Stołowy, Unihokej, Halowa Piłka Nożna, Mini Piłka Siatkowa, Mini Piłka Ręczna, Mini Koszykówka, Mini  Piłka Nożna, Czwórbój LA.

3. Na poszczególne imprezy obowiązują regulaminy zgodne z regulaminami Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego zawartymi w „Kalendarzu Powiatowej Olimpiady Młodzieży na rok szkolny 2019/2020” wydanymi przez Słupski Szkolny Związek Sportowy w Słupsku oraz na stronie internetowej www.szs.slupsk.pl oraz www.wszs.pomorze.pl

IV. Zgłoszenia:

 • Wszystkie szkoły dokonują zgłoszeń na początku roku szkolnego, w których dyscyplinach będą brały udział. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w danej imprezie należy o tym poinformować gminnego organizatora sportu nie później niż na TYDZIEŃ przed zawodami.
 • Na poszczególne imprezy obowiązują zgłoszenia w systemie rejestracji szkół w rozgrywkach: gminnych do 3 DNI roboczych przed zawodami, powiatowymi wg kalendarza powiatowego.

VI. Uwagi końcowe:

 • Szczegółowe ustalenia dotyczące regulaminów i terminarza GOM zostały dokonane na zebraniu nauczycieli wychowania fizycznego gminy Słupsk, które odbyło się w dniu 10.09.2019r w Urzędzie Gminy Słupsk. Ośrodek Sportu i Rekreacji gminy Słupsk pokrywa koszty wynajmu sędziów i opieki medycznej jak również dyplomy i puchary oraz zapewnia transport na poszczególne imprezy. Szkoła-gospodarz zawodów przygotowuje boisko, salę, sprzęt do przeprowadzenia zawodów oraz  opiekę medyczną i sędziów.
 • Kalendarz Imprez może ulec zmianie ze względów na możliwości organizacyjne.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Organizator Sportu - Paweł Rogaliński (tel. 698150135) - Szkoła Podstawowa we Włynkówku