facebook
youtube
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej na 1015G do osiedla Bierkowo PGO -więcej...
 • Budowa asfaltowej drogi gminnej na dz. Nr 4 w miejscowości Warblewko -więcej...
 • Budowa I etapu drogi gminnej na ul. Spokojnej w miejscowości Głobino -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej w Stanięcinie -więcej...
 • Budowa ściezki rowerowej z kładką w miejscowości Głobino -więcej...
 • Budowa drogi gminnej z płyt betonowych i miejsc parkingowych z kostki betonowej w miejscowości Siemianice -więcej...
 • Budowa I etapu drogi gminnej z płyt betonowych w miejscowości Niewierowo -więcej...
 • Budowa drogi betonowej w miejscowości Lękwica -więcej...
 • Budowa drogi gminnej z płyt JOMB na dz. Nr 119/3 w miejscowości Włynkówko -więcej...
 • Przebudowa ulicy Technologicznej w miejscowości Włynkówko -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej we Włynkowie -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu MEBA na ul. Rubinowej w Bydlinie -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu MEBA na ul. Turkusowej w Bydlinie -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej z nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie - ETAP I -więcej...
 • Remont drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego nr 33/3 w m. Bruskowo Wielkie -więcej...
 • Budowa drogi dojazdowej z płyt betonowych do budynku socjalnego w miejscowości Krzemienica -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze powiatowej nr 1113G Wrzeście - Kępno -więcej...
 • Budowa placu manewrowego w Redzikowie -więcej...
 • Płaszewko -DSU -więcej...
 • Decyzje Środowiskowe -sprawozdanie GDOŚ -więcej...
 • Płaszewko -pozwolenie na budowę -więcej...
 • Płaszewko -uzbrojenie terenów inwestycyjnych OOS -więcej...
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie w Redzikowie -więcej...
 • Budowa nakładki asfaltowej - Jezierzyce, ul. Chabrowa -więcej...
 • Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej w Krępie Słupskiej -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej (do cmentarza) w Jezierzycach -więcej...
 • Remont wiaduktu drogowego w Gałęzinowie -więcej...
 • Budowa asfaltowej drogi gminnej w Grąsinie -więcej...
 • Przebudowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową chodników i małej architektury na działkach nr 515, 429/2, 513/4 w Siemianicach -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1015G od drogi do osiedla PGO Bierkowo do granicy administracyjnej Miasta Słupska - Bierkowo:
  - w trakcie -więcej...
  - zakończenie -więcej
 • Budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w Gałęzinowie:
  - w trakcie -więcej...
  - zakończenie -więcej...
 • Budowa chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Agrestowej w Siemianicach -więcej...
 • Budowa drogi asfaltowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ramach uzbrojenia terenów pod inwestycje gospodarcze na terenie SSSE Redzikowo - Wieszyno (etap II) -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych (dojazd do lasu - działka nr 30), ul. Leśna w Bydlinie -więcej...
 • Budowa chodnika i przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie -więcej...
 • Wykonanie, utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej na stacji PKP w miejscowości Jezierzyce Osiedle -więcej...
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Jezierzyce Osiedle -więcej...
 • Budowa chodnika oraz miejsca do wypoczynku z wyposażeniem w ramach programu Leader + w Gminie Słupsk w Swołowie -więcej...
 • Wykonanie rozbiórki istniejącego ogrodzenia i montaż ogrodzenia panelowego wokół stawu ppoż w Strzelinku -więcej...
 • Remont gabinetu stomatologicznego i zaplecza socjalnego - Jezierzyce Osiedle -więcej...
 • Budowa (w ramach etapu nr I) dwóch budynków wielorodzinnych typu socjalnego o numerach 1 (typ A) i 2 (typ B) wraz z siecią ciepłowniczą, przyłączami do budynków 1 i 2 ciepłowniczym, wodnym, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznym, drenażu opaskowego oraz pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu - Jezierzyce Osiedle -więcej...
 • Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w Bruskowie Wielkim -więcej...
 • Wykonanie rozbiórki istniejącego ogrodzenia i montaż ogrodzenia panelowego wokół stawu ppoż w Bruskowie Małym -więcej...
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz terenu utwardzonego z wykonaniem oświetleniam i ogrodzenia w Bierkowie -więcej...
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz świetlicę wiejską we Włynkówku -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kukowie -więcej...
 • Budowa budynku z lokalami socjalnymi w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzemienicy -więcej...