facebook
youtube

Gminny Telefon Interwencyjny - 669 000 010


Straż Gminna Gminy Słupsk:
tel.(59) 8474780
fax (59) 8474781
Komendant: (59) 8474782
Strażnicy (59) 8474783

Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych:

telefony alarmowe:
Przemysław Halczak
tel.(59) 847-39-14 lub 519-159-791


Eksploatacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych:

telefony alarmowe:

  • 509 966 033
  • 501 354 828
  • 795 525 401