facebook
youtube
 • Doposażenie placów zabaw w Kusowie i Redzikowie - więcej...
 • Zakup i montaż zestawu zabawowego w Siemianicach -więcej...
 • Wykonanie i montaż ławek w wybranych miejscowościach: Bukówka, Gać, Grąsino, Jezierzyce SHR, Kukowo, Kusowo, Redęcin, Siemianice, Strzelino -więcej...
 • Wykonanie ogrodzeń boisk, świetlicy Grąsino, Wieszyno, Rogawica, Wielichowo -więcej...
 • Budowa chodnika przy placu zabaw w Wieszynie -więcej...
 • Budowa ciągu pieszego przy ulicy Pałacowej w Jezierzycach -więcej...
 • Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie budowy wjazdu do remizy strażackiej, placu zabaw i chodnika w Swołowie -więcej...
 • Wykonanie ogrodzenia placu wokół remizy strażackiej w Wiklinie -więcej...
 • Wykonanie obudowy, osłony śmietnikowej w Redzikowie -więcej...
 • Budowa chodnika na wjeździe do sklepu w Karzcinie -więcej...
 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Żytniej i Wiejskiej w Siemianicach -więcej...
 • Poszerzenie z utwardzeniem poboczy drogi gminnej nr 119012 G Strzelinko-Włynkowo -więcej...
 • Opracowanie dokumentacji i budowa zatoki parkingowej dla autobusów w Redzikowie -więcej...
 • Przebudowa schodów i dobudowa dźwigu platformy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Redzikowie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowych dróg gminnych (działki nr 70/2, 92/1, 82) w Gałęzinowie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej (działka nr 119/2) w Strzelinku -więcej...
 • Budowa drogi dojazdowej do pół (działka nr 20, 80, 152) we Włynkowie -więcej...
 • Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1177 G w Głobinie -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G w Bierkowie -więcej...; - zakończenie projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bierkowo, Gmina Słupsk” -więcej...
 • Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 w Jezierzycach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej (działka 89/31) w Grąsinie -więcej...
 • Remont drogi gminnej nr 119820 G w Grąsinie -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w Kusowie -więcej...
 • Budowa chodnika z kostki betonowej w Wiklinie -więcej...
 • Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z przyłączami i instalacją przy ul. Głównej 2 w Jezierzycach -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 Lubuczewo-Wrzeście -więcej...
 • Przełożenie płyt drogowych na ulicy Młyńskiej w Siemianicach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowych dróg gminnych w 2010-2012 roku Wrzeście-Kępno -więcej...
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - budowa ulic: Świerkowa, Chabrowa i Polna w Krępie -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na płytach drogowych oraz przebudowa chodnika w Kusowie -więcej...
 • Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej we Wrześciu -więcej...
 • Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jezierzycach -więcej...
 • Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Siemianicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Siemianicach -więcej...
 • Dokończenie chodnika pomiędzy miejscowościami Bruskowo Małe i Bruskowo Wielkie -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą we Włynkowie -więcej...
 • Świetlica wiejska wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i urządzeniami technicznymi w Redęcinie -więcej...
 • Ciąg pieszo jezdny - chodnik w ciągu drogi gminnej nr 119049G o szerokości 1,5 m na odcinku o łącznej długości 607 mb w Swochowie -więcej...
 • Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 w Jezierzycach -więcej...
 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Krępie Słupskiej -więcej...
 • Wykonanie drogi dojazdowej do pałacu (ul. Pałacowa) w Jezierzycach -więcej...
 • Wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych w Strzelinie -więcej...
 • Remont nawierzchni drogi asfaltowej (665 mb) w Jezierzycach -więcej...
 • Ciąg pieszo -jezdny w ciągu drogi powiatowej nr 1129G Siemianice-Niewierowo -więcej...
 • Rozbiórka budynku i komina kotłowni w miejscowości Lubuczewo -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej Wieszyno-Stanięcino (działka 117, 61/2) -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej w miejscowości Wielichowo (działka 252/6) -więcej...
 • Remont nawierzchni dróg na powierzchni 3.088,00 m2 w Strzelinie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej w Krępie (działka 167/194) -więcej...
 • Budowa chodnika w Karzcinie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1120 G -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej we Włynkówku (działka 21/14, 21/8) -więcej...