facebook
youtube

 • Uchwała Nr XXXV/389/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk

 • Uchwała Nr XLVIII/595/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk -więcej...

 • Uchwała Nr XXXIV/433/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk -więcej...
 • Uchwała Nr XXVI/332/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk -więcej...
 • Uchwała Nr XI/123/2015 Rady gminy Słupsk z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk (Krępa) -więcej...
 • Uchwała Nr XLIII/470/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk -więcej...
 • Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, obejmującego wyznaczenie przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. -więcej...
  Materiały do pobrania:
  - uchwała -więcej...
  - załącznik 1 -diagnoza -więcej...
  - załącznik 2 -strategia -więcej...
  - załącznik 3 -mapa -więcej...
  - prognoza -więcej...
 • Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk -więcej...
 • Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 05.08.2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 -więcej...